Home Samosprávy regiónu MAS Pongrácovce
Pongrácovce PDF Vytlačiť E-mail

Pongrácovce ležia v severovýchodnej časti Hornádskej kotliny a na juhovýchodných svahoch Levočských vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 540 m n. m. a v chotári 500 – 750 m n. m., 8 km od Spišského hradu, v Prešovskom kraji, regióne Spiš a v okrese Levoča. Nachádza sa cca 24 km od okresného mesta Levoča.  V súčasnosti má obec 109 obyvateľov. Dominuje poľnohospodársky ráz obce. V krátkej perspektíve môže rozvoj obce ovplyvniť výstavba diaľnice.

 

Písomná zmienka o obci je z roku 1297, ale jej územie bolo obývané už v mladšej dobe bronzovej. Svojou polohou je obec dobrým východiskom do pohoria Branisko a Levočských vrchov. Obec je doložená z roku 1297 ako Pangrach, neskôr ako Pangrachffalua (1408), Pongrachfalwa (1410), Pancraczfalua (1429), Pongraczowcze (1773); maďarsky Pongrácfalu. V roku 1346 dostala polovica obce, založenej začiatkom 14. storočia Pongrácom, synom Fióka z Poľanoviec, Spišská kapitula. Časť vlastnili rozliční zemepáni, okrem iných aj Horváth-Kiserichovci.

            

Kultúrno – historické zdroje:

Obec sa nachádza v ochrannom pásme Spišského hradu. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je gotický r.k. kostol z konca XIII. storočia, v interiéri gotické nástenné maľby z polovice XIV. stor.,  socha sv. Šebastiána z konca 15. Storočia a gotická socha Madony z 2. polovice 14. storočia. V katastrálnom území sa nachádza prícestná baroková kaplnka so sochou sv. Jána Nepomuka, pochádzajúca z XIII. storočia. Tieto objekty sú zapísané do Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok SR. Hospodárska usadlosť s pôvodnou objektovou skladbou je objekt navrhovaný na zápis do ÚZKP s možnosťou využitia pre CR.

Po vyhlásení Bernadety Soubirous pápežom Piom XI. za svätú, sa lurdský mariánsky kult rýchlo rozširoval. Na Slovensku v tomto období vzniklo veľké množstvo lurdských jaskyniek - najčastejšie v blízkosti kostolov. Kaplnka Lurdskej Panny Márie v Pongrácovciach  sa nachádza pri kostole sv. Stanislava.

Pri vstupe do obce môžete vidieť kaplnku, ktorá víta návštevníkov obce už od 19. storočia. Je odtiaľ pekný výhľad na pohorie Branisko a Spišský hrad.

 

Zdroj: zber informácií od samospráv, internet, web stránky obcí www.pongracovce.sk

 

  

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting