Home
E-mail

Táto web stránka slúži len na archívne účely !!! 

 

 

 

 

NEPREHLIADNITE

Čarovný svet tradícií Cyklotrasy Kráčajte s nami Prehliadka regiónu Ako bolo na Odorici / Deň mlieka Folklór na scéne Festival vína a medu Turistický pas – informácie Klenoty LEVa a jedinečnosti Šafránu Zdroje Zeme pre rozvoj vidieka - návrat ku koreňom Nájdi si svojho mliekara a včelára Reportáž z otvorenia múzea Reportáž z besedy Medovníkové domčeky

http://www.maslev.sk/txt/ekolista.jpg

PROJEKTY SPOLUPRÁCE - rýchly prelink:

http://www.maslev.sk/fotogaleria/PS/kde%20bolo.jpghttp://www.maslev.sk/fotogaleria/PS/vizitky.jpghttp://www.maslev.sk/fotogaleria/PS/klenoty.jpghttp://www.maslev.sk/fotogaleria/PS/matka.jpghttp://www.maslev.sk/fotogaleria/PS/mlieko.jpg

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Staňte sa vyplnením prihlášky (klik) členom Občianskeho združenia MAS LEV, o.z.

Región MAS LEV, o.z. sa rozprestiera na rozlohe 327,91 km² a tvorí ho 31 obcí:

Baldovce, Beharovce, Bijacovce, Brutovce, Buglovce, Dlhé Stráže, Doľany, Domaňovce, Dravce, Dúbrava, Granč - Petrovce, Harakovce, Jablonov, Klčov, Korytné, Kurimany, Levoča, Lúčka, Nemešany, Nižné Repaše, Oľšavica, Ordzovany, Pavľany, Poľanovce, Pongrácovce, Spišské Podhradie, Spišský Štvrtok, Studenec, Torysky, Uloža, Vyšné Repaše

Registrované je v zmysle zákona SR  č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov odo dňa: 08.09.2008, číslo spisu VVS / 1 - 900/90 - 32514

Názov:         Občianske združenie MAS LEV, o.z.

Sídlo:           Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča

IČO:             42084636

Preambula združenia

Uvedomujúc si zodpovednosti za rozvoj územia v ktorom žijeme, rozhodli sa predstavitelia obcí, podnikateľov, občianskych iniciativ a odborníkov pre vytvorenie miestnej akčnej skupiny LEV. Chceme postupovať metódami osvedčenými v štátoch Európskej únie, za efektívneho využívania endogénnych zdrojov regiónu, rešpektovania a posilňovania regionálnych špecifík s cieľom dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj. Vytvoriť tak kvalitné sociálne a ekonomické podmienky pre obyvateľov vidieckeho regiónu okresu Levoča.

 

http://www.maslev.sk/fotogaleria/maslev_logo.jpg

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting