Home Samosprávy regiónu MAS Nižné Repaše
Nižné Repaše PDF Vytlačiť E-mail

Nižné Repaše ležia v Levočských vrchoch v doline horného toku Torysy. Nadmorská výška v strede obce je 747 m n. m.

Rázovitá obec v Levočskom pohorí, ktorá sa vyvinula v 14. Storočí. Územie obce sa prvýkrát spomína v r. 1270, keď les s názvom Repach dostali do užívania Gőrgeyovci. Na začiatku 19. storočia tu žilo vyše 800 obyvateľov. Po druhej svetovej vojne nastal systematický úpadok zapríčinený tým, že ľudia odchádzali za prácou do miest a tak sa počet obyvateľov znížil až na 205.

Je typickou radovou dedinou s reťazovou zástavbou okolo cesty. Domy sú dvoj a trojpriestorové, zrubové, pod sedlovými strechami, väčšinou s tvrdou šindľovou krytinou, so štítom a podlomenicou pochádzajú z 19. stor. Hospodárske budovy sú radové v otvorených dvoroch za sebou. V obci sa čiastočne uchoval aj sviatočný ľudový odev. V chotári prevládajú pasienky. Možno ju charakterizovať ako poľnohospodársku obec.

 

Kultúrno - historické zdroje obce:

Grécko-katolícky kostol sv. Anny - pôvodne ranogotický, zo začiatku 14. storočia, renesančne zaklenutý v 17. stor., interiér z konca 18. stor. Okolo kostola sa zachoval múr. Zachovali sa čiastočne aj gotické okná s kružbou a lomený portál.

 

Súčasnosť

Nižné Repaše predstavujú významnú národopisnú lokalitu. V súčasnosti dochádza k obnove viacerých starších príbytkov a rozvoju vidieckeho turizmu. Okolité stráne zdobí niekoľko chalúp. K dispozícii je praktický lekár pre dospelých. Deti môžu navštevovať základnú školu priamo v obci. Rozvoju obce v posledných rokoch bránil zámer vybudovať vodné dielo Tichý potok, ktoré malo zasiahnuť aj časť chotára obce. Krásny výhľad na obec sa vám naskytne z kopca Hliník a Peciska.

 

Zdroj: zber informácií od samospráv, internet, web stránky obcí, www.niznerepase.ou.sk

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting