Home Samosprávy regiónu MAS Bijacovce
Bijacovce PDF Vytlačiť E-mail

Obec Bijacovce leží na severovýchodnom okraji Hornádskej kotliny, pod úpätím Braniska 2 km od Spišského hradu, v nadmorskej výške 520 m, pod kopcom Chrastka. Obec vznikla najneskôr koncom 12. storočia. Spomína sa v roku 1258, keď po tatárskom vpáde bola pridelená nemeckým osadníkom. V 15. storočí bola pripojená k hradu. Odvtedy bola majetkom Zápoľskovcov, Thurzovcov, Csákyovcov. V roku 1831 bola obec jedným zo stredísk východoslovenského roľníckeho povstania.

 

Priamo v chotári Bijacoviec sa dnes nachádza množstvo pamätihodností. Niektoré pamiatky sú celoslovenského – národného charakteru (kostol, rotunda), iné regionálneho a miestneho charakteru. V priestoroch kaštieľa sa v súčasnosti chová daniel škvrnitý a srna hôrna.

V súčasnosti tu existuje SOU lesnícke, ktoré má dva študijné odbory, 7 učebných odborov trojročných a dva študijné odbory v nadstavbovom štúdiu. Popri SOU má zriadené aj Učilište lesnícke, kde má v sieti zavedené 3 učebné odbory.

 

 

Kultúrno - historické zdroje obce:

 

 

*   Csákyho kaštieľ, 1780 -1785, typický neskorobarokový, respektíve rokokovo         klasicistický obytný objekt je umiestnený uprostred rovinatého parku. V severnom tympanóne sú umiestnené mechanické bijúce hodiny. Plastická výplň južného     tympanónu je označovaná ako erb rodu Csáky

*   Kaplnka svätých Kozmu a Damiána - Je postavená v bezprostrednej blízkosti kostola Všetkých svätých. Ide bezpochyby o najstarší architektonický objekt v obci a jeden z najstarších sakrálnych architektonických objektov na Spiši 

*   Rímsko - katolícky kostol Všech svätých, 1260, prestavaný v 17. storočí  

*   Morová kaplnka - stĺpovitá kaplnka s vežičkou zasvätená Najsvätejšej Trojici, postavená obyvateľmi obce na mieste hromadného hrobu na lúčke pod obcou v čase moru, kedy zomrelo 230 obyvateľov                              

 

Chránené územia

*   Historický park Bijacovce, CHA, r. vyhlásenia 1982, 1995

*   Na teritóriu obce Bijacovce sa nachádzajú štyri chránené stromy. Prastará lipa – najstarší reprezentant živej flóry nielen v Bijacovciach, ale aj v rámci okolia. Skupina ďalších troch chránených stromov je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky – areálu kaštieľa. Ich vek sa odhaduje na viac ako dvesto rokov. Vzácne stromy sú označené tabuľkami so štátnym znakom a nápisom: CHRÁNENÝ STROM.

 

Zdroj: zber informácií od samospráv, internet, web stránky obcí www.bijacovce.ocu

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting