Home Výzvy
Výzvy PDF Vytlačiť E-mail

ARCHÍVNY PREHĽAD VÝZIEV

Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia "LEVočský región perla Spiša ....... a sen sa stane skutočnosťou!"

 

13. KOLO VÝZIEV BUDE TRVAŤ OD 01.07.2014 do 03.09.2014 , JE PRITOM VENOVANÉ OPATRENIAM MARKETING A UBYTOVANIE NA SÚKROMÍ!

VÝZVA č. 37/PRV/MAS 04 (Marketing vidieckeho cestovného ruchu)

Formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Príloha č. 1 k ŽoNFP

Tabuľková časť


VÝZVA č. 38/PRV/MAS 04 (Ubytovanie na súkromí)

Formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Príloha č. 1 k ŽoNFP

Príloha č. 2 k ŽoNFP

Príloha č. 3 k ŽoNFP

Tabuľková časť

 

Ďalšie dokumenty súvisiace s výzvou 13. kola:

Prílohy k usmerneniu - príloha č.1príloha č.2príloha č. 3príloha č. 4príloha č. 5príloha č. 7príloha č. 8príloha č. 9,príloha č. 10príloha č. 11príloha č. 12príloha č. 13príloha č. 14príloha č. 15príloha č. 16príloha č. 17príloha č. 18) a

Príloha č. 6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3

Príloha č. 19 Cenník vybraných oprávnených výdavkov

Metodické usmernenie pri obstarávaní tovarov platné od 02.06.2014

Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia č. 1.14 platná a účinná od 02.06.2014

Oznámenie č. 85 zo dňa 08.07.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)

Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS a dodatky k stratégii „Občianskeho združenia MAS LEV, o.z.

Dodatok č. 1

Dodatok č. 2

Dodatok č. 3

Dodatok č. 4

Dodatok č. 5

Dodatok č. 6

Dodatok č. 7

Dodatok č. 8

Dodatok č. 9

Dodatok č.10 zo dňa 12.11.2012

Dodatok č.11

Dodatok č.12

Dodatok č.13

Dodatok č. 14

Dodatok č. 15

Dodatok č. 16

Dodatok č. 17

 

ZOZNAM VŠETKÝCH VYHLÁSENÝCH VÝZIEV A ICH ZNENIE

Výzva č. 1/1.1 ISRÚ/2009

Výzva č. 1/PRV/MAS 04

Výzva č. 1/4.1 ISRÚ/2009

Výzva č. 2/PRV/MAS 04

Výzva č. 1/4.2 ISRÚ/2009

Výzva č. 3/PRV/MAS 04

Výzva č. 2/1.2 ISRÚ/2010

Výzva č. 4/PRV/MAS 04

Výzva č. 2/4.1 ISRÚ/2010

Výzva č. 5/PRV/MAS 04

Výzva č. 2/4.2 ISRÚ/2010

Výzva č. 6/PRV/MAS 04

Výzva č. 3/1.1 ISRÚ/2010

Výzva č. 7/PRV/MAS 04

Výzva č. 3/1.2 ISRÚ/2010

Výzva č. 8/PRV/MAS 04

Výzva č. 3/2.2 ISRÚ/2010

Výzva č. 9/PRV/MAS 04

Výzva č. 4/2.1 ISRÚ/2010

Výzva č. 10/PRV/MAS 04

Výzva č. 4/4.2 ISRÚ/2010

Výzva č. 11/PRV/MAS 04

Výzva č. 5/4.1 ISRÚ/2011

Výzva č. 12/PRV/MAS 04

Výzva č. 5/4.2 ISRÚ/2011

Výzva č. 13/PRV/MAS 04

Výzva č. 6/1.1 ISRÚ/2011

Výzva č. 14/PRV/MAS 04

Výzva č. 6/1.2 ISRÚ/2011

Výzva č. 15/PRV/MAS 04

Výzva č. 6/2.1 ISRÚ/2011

Výzva č. 16/PRV/MAS 04

Výzva č. 6/2.2 ISRÚ/2011

Výzva č. 17/PRV/MAS 04

Výzva č. 7/1.1 ISRÚ/2011

Výzva č. 18/PRV/MAS 04

Výzva č. 7/2.2 ISRÚ/2011

Výzva č. 19/PRV/MAS 04

Výzva č. 7/4.2 ISRÚ/2011

Výzva č. 20/PRV/MAS 04

Výzva č. 8/1.1 ISRÚ/2012

Výzva č. 21/PRV/MAS 04

Výzva č. 8/1.2 ISRÚ/2012

Výzva č. 22/PRV/MAS 04

Výzva č. 8/4.1 ISRÚ/2012

Výzva č. 23/PRV/MAS 04

Výzva č. 8/4.2 ISRÚ/2012

Výzva č. 24/PRV/MAS 04

Výzva č.9/1.1 ISRÚ/2012

Výzva č. 25/PRV/MAS 04

Výzva č.9/1.2 ISRÚ/2012

Výzva č. 26/PRV/MAS 04

Výzva č.9/4.1 ISRÚ/2012

Výzva č. 27/PRV/MAS 04

Výzva č.9/4.2 ISRÚ/2012

Výzva č. 28/PRV/MAS 04

Výzva č.10/4.1 ISRÚ/2013

Výzva č. 29/PRV/MAS 04

Výzva č.10/4.2 ISRÚ/2013

Výzva č. 30/PRV/MAS 04

Výzva č.11/4.1 ISRÚ/2013

Výzva č. 31/PRV/MAS 04

Výzva č.11/4.2 ISRÚ/2013

Výzva č. 32/PRV/MAS 04

Výzva č. 12/4.1 ISRÚ/2013

Výzva č. 33/PRV/MAS 04

Výzva č. 12/4.2 ISRÚ/2013

Výzva č. 34/PRV/MAS 04

Výzva č. 12/1.1 ISRÚ/2013

Výzva č. 35/PRV/MAS 04

Výzva č. 12/1.2 ISRÚ/2013

Výzva č. 36/PRV/MAS 04

 

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting