Vytlačiť

ZAUJÍMAJÚ VÁS PROPAGAČNÉ INICIATÍVY MAS LEV? NAHLIADNITE SEM KLIKNUTÍM!

 

Kvôli lepšej informovanosti, zabezpečení publicity a propagácie programu LEADER sa v našom regióne MAS LEV rozhodla vydávať vlastný časopis. Vychádza štvrťročne a jeho prvé vydanie vzniklo v I. štvrťroku 2011.

Kráľovské územie LEVa - číslo 1

Kráľovské územie LEVa - číslo 2

Kráľovské územie LEVa - číslo 3

Kráľovské územie LEVa - číslo 4

Kráľovské územie LEVa - číslo 5

Kráľovské územie LEVa - číslo 6

Kráľovské územie LEVa - číslo 7

Kráľovské územie LEVa - číslo 8

Kráľovské územie LEVa - číslo 9

Kráľovské územie LEVa - číslo 10

Kráľovské územie LEVa - číslo 11

Kráľovské územie LEVa - číslo 12

Kráľovské územie LEVa - číslo 13

Kráľovské územie LEVa - číslo 14

Kráľovské územie LEVa - číslo 15

Kráľovské územie LEVa - číslo 16

Kráľovské územie LEVa - číslo 17

Kráľovské územie LEVa - číslo 18

Kráľovské územie LEVa - číslo 19

Kráľovské územie LEVa - číslo 20