Home Projekty

 

Informácie pre žiadateľov k podávaniu žiadostí o platbu

 

PROJEKTY CEZ MAS LEV ODOVZDANÉ POČAS DVANÁSTICH KÔL VÝZIEV

Zoznam projektov podaných v rámci výzvy č.1

Zoznam žiadateľov s podpísanou zmluvou

Zoznam projektov podaných v rámci výzvy č.2

Zoznam žiadateľov s podpísanou zmluvou

Zoznam projektov podaných v rámci výzvy č.3

Zoznam žiadateľov s podpísanou zmluvou

Zoznam projektov podaných v rámci výzvy č.4

Zoznam žiadateľov s podpísanou zmluvou

Zoznam projektov podaných v rámci výzvy č.5

Zoznam žiadateľov s podpísanou zmluvou

Zoznam projektov podaných v rámci výzvy č.6

Zoznam žiadateľov s podpísanou zmluvou

Zoznam projektov podaných v rámci výzvy č.7

Zoznam žiadateľov s podpísanou zmluvou

Zoznam projektov podaných v rámci výzvy č.8

Zoznam žiadateľov s podpísanou zmluvou

Zoznam projektov podaných v rámci výzvy č.9

Zoznam žiadateľov s podpísanou zmluvou

Zoznam projektov podaných v rámci výzvy č.10

Zoznam žiadateľov s podpísanou zmluvou

Zoznam projektov podaných v rámci výzvy č.11

Zoznam žiadateľov s podpísanou zmluvou

Zoznam projektov podaných v rámci výzvy č.12

Zoznam žiadateľov s podpísanou zmluvou

Zoznam projektov podaných v rámci výzvy č.13

Projekty vo vyhodnocovaní na PPA

 


Hodnotenie projektov v MAS LEV

1. kolo výziev

2. kolo výziev

3. kolo výziev

4. kolo výziev

5. a 6. kolo výziev

7. kolo výziev

8. kolo výziev

9. kolo výziev

10. kolo výziev


11. kolo výziev

12. kolo výziev


13. kolo výziev


 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting