Home CPK Levoča cez Leader
CPK LEVOČA PDF Vytlačiť E-mail

 

PROJEKT CPK CEZ LEADER: "Cesta k TUR" - ukončený - VIDEO ZÁZNAM


PROJEKT CPK CEZ LEADER: "Bližšie k ľuďom, bližšie k cieľu" - prebiehajúci v roku 2011

PODROBNEJŠIA PREZENTÁCIA PROJEKTU

POZVÁNKA

PLAGÁT


Centrum prvého kontaktu Levoča začalo v roku 2014 realizovať dva projekty cez os 4 LEADER. jeden z nich je pokračovaním zámeru "Bližšie k ľuďom, bližšie k cieľu....", ten druhý sa zas venuje združeniam o čom svedčí aj jeho názov "Združenia ako podpora rozvoja vidieckeho cestovného ruchu"

 

V tlačovinách "Naše noviny" sa môžete tiež dočítať o dianí v CPK Levoča v súvislosti s MAS LEV:

Vzdelávanie prostredníctvom CPK Levoča začalo v rámci schváleného projektu osi 4 LEADER

Bližšie k ľuďom, bližšie k cieľu....

"Združenia ako podpora rozvoja vidieckeho cestovného ruchu" je projektom, cez ktorý sa učíme spolupráci

Infodeň sa konal vďaka projektu "Bližšie k ľuďom, bližšie k cieľu...."


Projekt "Bližšie k ľuďom, bližšie k cieľu...."

V obci Dravce 16.1.2015

Činorodé stretnutie sa konalo aj v Klčove

Putovanie v Granči

Bližšie k ľuďom, bližšie k cieľu v Olšavici...

Tréning v Spišskom Podhradí bohatý na podnety

Infolisty č. 1

Infolisty č. 2

Infolisty č. 3

Infolisty č. 4

Infolisty č. 5

Infolisty č. 6

ZÁVEREČNÝ INFODEŇ 13.3.2015

Záverečný infodeň v TV Levoča "Bližšie k ľuďom, bližšie k cieľu"

Publikácia "Bližšie k ľuďom, bližšie k cieľu...." v elektronickej podobe tu!


 

Projekt "Združenia ako podpora rozvoja vidieckeho cestovného ruchu"

Publikáciu "Združenia ako podpora rozvoja vidieckeho cestovného ruchu" si môžete prelistovať aj tu!

Tréningy v teréne:

V Brutovciach sme pracovali spoločne

Nemešany sú vždy akčné a pripravené

Workshop

Pozvánka na Záverečnú mini - konferenciu!

Tak nám bolo:

 

 

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting