Home Samosprávy regiónu MAS Harakovce
Harakovce PDF Vytlačiť E-mail

Charakteristika obce:

Najmenšia obec okresu Levoča sa nachádza v Hornádskej kotline na západnom úpätí Braniska v úzkej doline potoka Žehrica (503 - 1024 m n.m). Vzhľadom na blízkosť obce s horským priechodom Branisko, boli Harakovce založené ako strážna obec. Prvá písomná zmienka o nich je z r. 1272. Obec patrila panstvu Spišského hradu. V obci sa do r. 1918 ťažila železná ruda.

 

História:

Prvé zmienky o obci sú v listine Štefana V. z roku 1270 a v listine Ladislava IV. Z roku 1272. Obec založili na jednej časti starého žehranského chotára a dostala meno podľa svojho zakladateľa. Roku 1350 sa spomínajú pod starším názvom ako Rudno, a to podľa náleziska železnej rudy, ktorá sa dolovala až do prvej svetovej vojny. V neskoršom feudalizme obec patrila viacerým zemepánom, časť aj domíniu Spišský hrad. Ulicová zástavba. Katolícky kostol sv. Michala arch., pôvodne ranogotický z druhej polovice 13.stor., prestavaný v roku 1662 a 1693, roku 1760 vyhorel, roku 1791 obnovený, v 20.stor. upravovaný. Jednolodie s rovným uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Presbytérium zaklenuté krížovou hrebienkovou klenbou. Loď má rovný strop. Z gotického obdobia je zachovaná dispozícia, v presbytériu konzoly pôvodnej krížovej klenby s rebrami, výklenkové pastofórium a južný hlavný portál s gotickým profilovaným ostením. Pred portálom je predstavaná predsieň, zaklenutá krížovou hrebienkovou klenbou. Fasády sú hladké s opornými piliermi, veža zakončená štítkovou atikou. Okolo kostola je múr. Hlavný oltár je barokový zo začiatku 18.stor., stĺpová oltárna architektúra, zakončená tympanónom, uprostred socha P. Márie, po stranách sochy sv. Mikuláša biskupa, Jána Nepomuckého a 6 anjelov. V nadstavci je socha sv. Michala arch., renesančná zo 17.stor. Antepandium tvorí obraz sv. Mikuláša biskupa, barokový z roku 1720. Barokové tabernákulum je z 18.stor. Kazateľnica, rokoková ľudová drevorezba z druhej polovice 18.stor., na polygonálnom parapete sú rastlinné ornamenty. Lavice sú neskororenesančné, zo 17.stor. Krucifix, polychrómovaná drevorezba z 18.stor. kalich z roku 1898, pod vežou je náhrobná mramorová doska z roku 1679. Krížový oltár sv. Barbory, neskorogotický zo začiatku 16.stor. V oltárnej skrini je socha svätice, na pohyblivých krídlach z vnútornej strany obraz sv. Barbory a sv. Margity (dnes v kostole sv. Jakuba v Levoči). Kaplnka pod Braniskom zo začiatku 20.stor., menšia murovaná stavba, polkruhovo zakončená, zaklenutá pruskou klenbou. V kaplnke je socha P. Márie zo začiatku 19.stor.. ľudová drevorezba.

 

Kultúrno – historické zdroje:

Ranogotický kostol sv. Michala Archaniela bol postavený v 2. polovici 13. stor. V r. 1662-1663, prešiel prestavbou, v r. 1762 vyhorel. V r. 1791 bol obnovený a upravovaný bol ešte aj v 20. stor. Dominantou interiéru je hlavný oltár Panny Márie, ktorý je rustikálneho charakteru.

 

 

Zdroj: zber informácií od samospráv, internet, web stránky obcí www.e-obce.sk/obec/harakovce

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting